Hesabatlar

ÇapE-poçt

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidməti üzrə 2019-cu ilin avqust ayında verilən elektrik enerjisinin miqdarı, elektrik enerjisi satışından toplanan vəsait və ödənilmə faizi barədə məlumat

Qeyd: Avqust ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 44 milyon 163 min kilovat-saat elektrik enerjisinin dəyəri 3 milyon 703 min 300 manat olmuş, cəmi 3 milyon 703 min 900 manat vəsait toplanmışdır ki, bu da istifadə olunan enerji dəyərinin 100,0 faizini təşkil edir.


 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidməti üzrə 2019-cu ilin iyun ayında verilən elektrik enerjisinin miqdarı, elektrik enerjisi satışından toplanan vəsait və ödənilmə faizi barədə məlumat

Nəşr edilib 04.07.2019 09:04 |

http://serqqapisi.az/images/2019/07/04/eke.jpg

Qeyd: İyun ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 38 milyon 334 min kilovat-saat elektrik enerjisinin dəyəri 3 milyon 226 min manat olmuş, cəmi 3 milyon 303 min 900 manat vəsait toplanmışdır ki, bu da istifadə olunan enerjinin dəyərinin 102,4 faizini təşkil edir.Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidməti üzrə 2019-cu ilin may ayında verilən elektrik enerjisinin miqdarı, elektrik enerjisi satışından toplanan vəsait və ödənilmə faizi barədə məlumat

Qeyd: May ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 37 milyon 252 min kilovat/saat elektrik enerjisinin dəyəri 3 milyon 193 min 500 manat olmuş, cəmi 3 milyon 198 min 400 manat vəsait toplanmışdır ki, bu da istifadə olunan enerjinin dəyərinin 100,2 faizini təşkil edir.

 


 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidməti üzrə 2019-cu ilin mart ayında verilən elektrik enerjisinin miqdarı, elektrik enerjisi satışından toplanan vəsait və ödənilmə faizi barədə məlumat

05.04.2019 08:01

Qeyd: Mart ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 24 milyon 300 min kilovat-saat elektrik enerjisinin dəyəri 1 milyon 986 min 900 manat olmuş, cəmi 1 milyon 982 min 800 manat vəsait toplanmışdır ki, bu da istifadə olunan enerjinin dəyərinin 99,8 faizini təşkil edir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Energetika Xidməti üzrə 2019-cu ilin fevral ayında verilən elektrik enerjisinin miqdarı, elektrik enerjisi satışından toplanan vəsait və ödənilmə faizi barədə məlumat

06.03.2019 09:21

Qeyd: Fevral ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 21 milyon 609 min kilovat-saat elektrik enerjisinin dəyəri 1 milyon 769 min 200 manat olmuş, cəmi 1 milyon 773 min 300 manat vəsait toplanmışdır ki, bu da istifadə olunan enerjinin dəyərinin 100,2 faizini təşkil edir.

 

 


 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Energetika Xidməti üzrə 2019-cu ilin yanvar ayında verilən elektrik enerjisinin miqdarı, elektrik enerjisi satışından toplanan vəsait və ödənilmə faizi barədə məlumat

05.02.2019 09:02

 

 

Qeyd: Yanvar ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 23 milyon 986 min kilovat-saat elektrik enerjisinin dəyəri 1 milyon 970 min 100 manat olmuş, cəmi 1 milyon 897 min 900 manat vəsait toplanmışdır ki, bu da istifadə olunan enerjinin dəyərinin 96,3 faizini təşkil edir.

 


Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidməti tərəfindən 2018-ci ilin dekabr ayında verilən elektrik enerjisinin miqdarı, elektrik enerjisinin dəyəri, elektrik enerjisinin satışından toplanan vəsait və ödənilmə faizi

17.01.2019 09:50

Qeyd: Dekabr ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 26 milyon 740 min kilovat-saat elektrik enerjisinin dəyəri 2 milyon 203 min 700 manat olmuş, cəmi 2 milyon 202 min 200 manat vəsait toplanmışdır ki, bu da istifadə olunan enerjinin dəyərinin 99.9 faizini təşkil edir.

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidməti üzrə 2018-ci ilin noyabr ayında verilən elektrik enerjisinin miqdarı, elektrik enerjisinin dəyəri, elektrik enerjisi satışından toplanan vəsait və ödənilmə faizi barədə məlumat

Nəşr edilib 06.12.2018 17:24

Qeyd: Noyabr ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 35 milyon 763 min kilovat-saat elektrik enerjisinin dəyəri 3 milyon 65 min 200 manat olmuş, cəmi 3 milyon 60 min 700 manat vəsait toplanmışdır ki, bu da istifadə olunan enerjinin dəyərinin 99,9 faizini təşkil edir.

 07.11.2018 10:05


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd: Oktyabr ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 32 milyon 797 min kilovat-saat elektrik enerjisinin dəyəri 2 milyon 783 min 300 manat olmuş, cəmi 2 milyon 782 min 900 manat vəsait toplanmışdır ki, bu da istifadə olunan enerjinin dəyərinin 100,0 faizini təşkil edir.

 


 

2018-10-05  09:16:31

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidməti üzrə 2018-ci ilin sentyabr ayında verilən elektrik enerjisinin miqdarı, elektrik enerjisi satışından toplanan vəsait və ödənilmə faizi barədə məlumat

Qeyd: Sentyabr ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 30 milyon 846 min kilovat-saat elektrik enerjisinin dəyəri 2 milyon 566 min 400 manat olmuş, cəmi 2 milyon 567 min 700 manat vəsait toplanmışdır ki, bu da istifadə olunan enerjinin dəyərinin 100,1 faizini təşkil edir.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2018-09-07   09:25:13

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidməti üzrə 2018-ci ilin avqust ayında verilən elektrik enerjisinin miqdarı, elektrik enerjisi satışından toplanan vəsait və ödənilmə faizi barədə məlumat

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2018-07-07    09:51:36

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidməti üzrə 2018-ci ilin iyun ayında verilən elektrik enerjisinin miqdarı, elektrik enerjisi satışından toplanan vəsait və ödənilmə faizi barədə məlumat

Qeyd: İyun ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 34 milyon 595 min kilovat/saat elektrik enerjisinin dəyəri 2 milyon 912 min manat olmuş, cəmi 2 milyon 910 min 700 manat vəsait toplanmışdır ki, bu da istifadə olunan enerjinin dəyərinin 100,0 faizini təşkil edir.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2018-06-07  09:59:28

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidməti üzrə 2018-ci ilin may ayında verilən elektrik enerjisinin miqdarı, elektrik enerjisi satışından toplanan vəsait və ödənilmə faizi barədə məlumat

Qeyd: May ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 34 milyon 549 min kilovat-saat elektrik enerjisinin dəyəri 2 milyon 954 min 800 manat olmuş, cəmi 3 milyon 37 min 400 manat vəsait toplanmışdır ki, bu da istifadə olunan enerjinin dəyərinin 102,8 faizini təşkil edir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidməti üzrə 2019-cu ilin yanvar ayında verilən elektrik enerjisinin miqdarı, elektrik enerjisi satışından toplanan vəsait və ödənilmə faizi barədə məlumat


Qeyd: Yanvar ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 23 milyon 986 min kilovat-saat elektrik enerjisinin dəyəri 1 milyon 970 min 100 manat olmuş, cəmi 1 milyon 897 min 900 manat vəsait toplanmışdır ki, bu da istifadə olunan enerjinin dəyərinin 96,3 faizini təşkil edir.

Joomla 1.5